2017/02

2017/02 Vem är du?

…Viktor Elliot?

”Tuffe Viktor – ständiga bus och rymningsbenägenhet…” Vem är du? Viktor: Forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Min avhandling tar […]