Vem är du?

2017/01 Vem är du?

… Karina T. Liljedal?

”Jag hade svenskt ungdomsrekord i slägga” Vem är du? Karina: Jag disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm i höstas med en avhandling om konsumenters reaktioner på co-creation. Det jag särskilt tittat på är kommunikation av cocreation när det gäller nya produkter och tjänster som företag och konsumenter tagit fram tillsammans, och forskningen […]

2016/02 Vem är du?

… Johan Graaf?

”Jag satte Guinnessrekord i världens längsta jazzimprovisation” Vem är du? Johan: Jag är forskare och lärare inom redovisning och finans vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Jag har primärt studerat redovisningens relevans för dess användare och har följt aktieanalytiker och aktiemäklare i deras verksamheter. Ett av de övergripande syftena […]

2016/01 Vem är du?

…Sara Brorström?

”Jag vann skytteligan i handbolls-allsvenskan, men valde ändå akademin” Vem är du? Sara: Jag är forskare på Gothenburg Research Institute, vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet. Där forskar och undervisar jag kring städer, strategier och samarbeten mellan offentliga och privata aktörer. Hållbarhetsfrågan intresserar mig också och då vilka uttryck den tar sig i praktiken. Vad arbetar du med just […]

2015/02 Vem är du?

…Elin Funck?

”Jag tävlingssimmade i fjorton år. Att mata längder i en bassäng tror jag har sina fördelar” Vem är du? Elin: Jag är docent i företagsekonomi med inriktning ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet, Växjö. Min forskning är inriktad mot beteendeaspekter av styrning och hur nya styrverktyg påverkar och påverkas av den kontext som det förs in i. Jag har främst studerat offentlig sektor. […]

2015/01 Vem är du?

…Jenny Helin?

”Jag har slutat att tävla, såväl filosofiskt som praktiskt. Kan varmt rekommenderas!” Vem är du? Jenny: Jag är lektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet Campus Gotland. Min forskning utgår från samskapande forskningsmetoder, ofta i familjeägda verksamheter, och jag har ett stort intresse för mer processuella sätt att förstå mänskligt samspel och organisering. Vad arbetar du med just nu? […]

2014/02 Vem är du?

…Sara Rosengren?

”Jag är höjdrädd men älskar bungyjump och dyk från höga höjder” Vem är du? Sara: Min forskning handlar om konsumenters reaktioner på marknadsföring, främst varumärken och reklam. Jag är docent och forskningschef för Center for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan i Stockholm. Jag har också en deltidstjänst som professor (II) vid […]

2014/01 Vem är du?

… Lena Mossberg?

”Jag har precis köpt ett pensionat” Vem är du? Lena: Jag är professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och gästprofessor på Handelshögskolan i Bodö, Universitetet i Nordland i Norge. Min forskning är inriktad på konsumentens upplevelser och appliceras på hotell, restaurang och turism. Vad arbetar du […]