Medverka i kommande nummer

Om du har idéer om artiklar eller annat innehåll, hör gärna av dig till någon i redaktionen!
Tema för nummer 2 2019 är: Företagsekonomiskt tänkande
Varmt välkommen!
Print Friendly, PDF & Email