På gång

Medverka i nästa temanummer!

Det nya arbetslivet, ett stort och intressant ämne. I nästa nummer fortsätter vi med samma tema. Vi bjuder härmed in företagsekonomer att bidra med texter till ett kommande nummer av tidskriften Organisation & Samhälle.

Deadline  13 mars   All information hittar du här!

Print Friendly, PDF & Email