På gång

Medverka i nästa temanummer!

Vad är nytt i det nya arbetslivet? Och vad är inte nytt? Vi bjuder härmed in företagsekonomer att bidra med texter till ett kommande nummer av tidskriften Organisation & Samhälle.

Deadline  13 mars   All information hittar du här!

Print Friendly