Om Organisation & samhälle

Organisation & samhälle är en tidskrift med artiklar författade av forskare och lärare inom ämnet företagsekonomi vid Sveriges högskolor och universitet. Artiklarna knyter an till aktuella teman i forskning och samhällsdebatt.

Företagsekonomers perspektiv och kunskaper behövs i samhällsdebatten. Det moderna samhället är i högsta grad ett organisationssamhälle där olika slags organisationer är både extremt vanliga och dessutom mycket betydelsefulla. Svensk företagsekonomi står för både breda och djupa kunskaper om hur organisationer fungerar, t ex hur de struktureras och styrs, deras relationer till marknader och hur de redovisar sin verksamhet och ekonomi. Sådana kunskaper är centrala för att förstå många viktiga samhällsproblem. Mot denna bakgrund har föreningen beslutat att starta tidskriften Organisation och samhälle: svensk företagsekonomisk tidskrift (OS).

Tidskriftens idé är att belysa viktiga samhällsfrågor utifrån företagsekonomiska kunskaper och forskningsrön. OS vänder sig till alla som är intresserade av aktuella samhällsfrågor, dvs. inte enbart till verksamma inom akademin.


Ansvarig utgivare Professor Lars Silver, ordförande för Föreningen Företagsekonomi i Sverige. Umeå universitet, 901 87 Umeå. Telefon 090-786 50 00.

Adress och kontaktuppgifter Monica Haglund, Stockholm Centre for Organizational Research, Score, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Telefon 08-674 74 10. Epost: monica.haglund (at) score.su.se

Föreningens hemsida: www.fekis.se
Grafisk formgivning: Mats Mjörnemark, Community Works, Malmö
Webbutveckling och design: Lotta Schwarz, Schwarzmedia, Stockholm
Organisation & samhälle är utgiven med stöd från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse.

Print Friendly, PDF & Email