På gång

Tema för nr 2/2019 – Företagsekonomiskt tänkande

Tidskriften Organisation och Samhälle bjuder in till ett tema om företagsekonomiskt tänkande.

Sista datum för färdig artikel är 31 maj 2019.

Det finns få tänkesätt som präglar vår samtid på samma genomgripande vis som det företagsekonomiska tänkandet. Med ”företagsekonomiskt tänkande” menas här inte det vetenskapliga tänkandet inom företagsekonomi, utan hur idéer, tankefigurer och bilder hämtade från företagsekonomin i hög grad predisponerar och formar tänkandet i vår vardagskultur. Därmed påverkas också hur människors relationer till varandra, till sig själva och till djur och natur tar sig uttryck. I många sammanhang har det företagsekonomiska språket tagit sig in i vardagsspråket, när vi ”investerar vår tid” eller ”marknadsför en idé” på ett möte. Annorlunda uttryckt: Idéer och tankar som ursprungligen skapats av och för företagare och ekonomer, för att beteckna och utforma ett instrumentellt kunnande – en specialistkunskap om att i en kapitalistisk marknadsekonomi driva företag – har fått en påtaglig närvaro i vardagen. I vilken utsträckning påverkar detta människors liv och drömmar, samhällen och miljön? Eller är det så att det företagsekonomiska språket trots sin närvaro egentligen påverkar vardagen ganska lite?

I temat välkomnar vi texter som tar sin utgångspunkt i att företagsekonomiskt tänkande – på gott och ont – har allt med livet självt att göra. Utifrån denna utgångspunkt bjuder vi in texter som tar sig an bland annat, men inte uteslutande, följande frågor:

  1. Vad handlar företagsekonomiskt tänkande om?
  2. I vilken utsträckning och hur formar det företagsekonomiska tänkandet vår samtid?
  3. Om och hur har det företagsekonomiska tänkandet inflytande på människors vardagsliv?
  4. På vilket sätt förhåller sig företagsekonomiskt tänkande till frågor om exempelvis moral och hållbarhet?
  5. Vad gör företagsekonomiskt tänkande med den tänkande praktikern? 


Temanumret välkomnar alla discipliner i företagsekonomi. Idéer som kan utforskas är exempelvis finansialisering av vardagslivet, byråkratiska kontrollregimer och tilltron till chefers rationalitet, människors varumärkesbyggande, egenmätning av prestationer, hur företagslogik blivit en del av offentlig sektor, hur marknadsföring förhåller sig till konsumtion och hållbarhet, hur redovisningens språkbruk påverkar synen på rätten att distribuera företags överskott, hur prat om ledarskap och medarbetarskap påverkar synen på ansvar i organisationer, konsumtionsbegär och drömmar i senkapitalismen – med mera, med mera.

Vill du bidra till detta nummer hör av dig så snart som möjligt till någon i redaktionen med din idé till artikel . Sista datum för färdig artikel är 31 maj 2019, men naturligtvis är det helt i sin ordning att ta kontakt med oss före det!

Välkomna med bidrag, både inom temat och utanför!

Johan Alvehus, chefredaktör                                          johan.alvehus@ism.lu.se

Tommy Jensen, gästredaktör                                         tommy.jensen@sbs.su.se

Print Friendly, PDF & Email