På gång

Skriv i nummer 1/2020

Detta nummer har inte ett särskilt tema, utan öppnar upp för olika ämnen inom det företagsekonomiska fältet. Din text skall på ett kärnfullt sätt driva en tes inom någon företagsekonomisk inriktning. Det kan handla om en bok du just givit ut, forskningsresultat som du vill förmedla, en rapport du skrivit, en bok du läst, en konstutställning du besökt, en Netflix-serie du har sett eller en åsikt du har.
Berätta om vad som händer i din forskningsmiljö för en bred publik!

 

Vi vill ha ditt bidrag senast den 6 februari 2020.
Längden på en artikel är ca 1700 ord.
En krönika eller recension består av 500 – 600 ord.
Här hittar du mer information och riktlinjer.
Skicka ditt bidrag till vår chefredaktör johan.alvehus@ism.lu.se
Print Friendly, PDF & Email