2016/01, Bokrecensioner

Uppmärksamhetssamhället, Nanna Gillberg, Studentlitteratur, 2014.

Se mig, alltså finns jag

Om vi får tro Alexander Bard, som ett antal gånger siat om framtiden, kommer sociala medier som ger ego-kickar att försvinna eftersom vi kommer att tröttna på att ta del av andras egon. Individualismen är död, menar han. Förmågan att nätverka och ingå i en deltagande kultur kommer att ersätta den ”egokultur” som frodas i vårt samhälle. Redan 2008 skrev jag tillsammans med Lennart Hast om uppmärksamhetssamhället och vilka konsekvenser detta skulle komma att få för företag. Individualismens behov av uppmärksamhet fick plattformar att utvecklas på – sociala medier och ny teknik – som kunde hjälpa oss individer att framhäva oss själva. Nanna Gillberg belyser fenomenet väl i sin bok Uppmärksamhetssamhället. Genom en delvis personlig betraktelse förklarar hon hur ett cirkulärt, självrefererande och självproducerande system för produktion av uppmärksamhet har utvecklats. Symboliska värden får en större betydelse än materiella värden. Och värdet ligger i att vara offentlig, menar hon. Motorn är den ökade medialiseringen där alla kan publicera och reproducera, och media blir i det närmaste en arena för vårt sociala liv. Alla vill bli kända och en ny form av kändisskap börjar ta form. I boken beskrivs hur en medierad interaktion konkurrerar ut direktinteraktioner. Gillberg kallar det för kontaktlös hyperinteraktivitet och en oförmåga att leva i nuet. Slutsatsen är att nätverkande blir en föredragen umgängesform, men den är mer på låtsas. Vi skapar ett slags fernissa som kan vara falsk och bedräglig. Framtiden då? Hur kommer den att te sig enligt Gillberg? Jo, det kommer att uppstå en motrörelse. Det genuina blir mer viktigt och internetfria zoner där vi kan befrias från att ständigt uppdatera oss i våra sociala nätverk tror hon kan utgöra en del av framtiden. Eller som hon uttrycker det: ”Kanske blir vi mer selektiva i våra digitalval. Och kommer ihåg att alla dessa blogginlägg som kom och gick faktiskt inte med nödvändighet är livet.”

Av Eva Ossiansson

Uppmärksamhetssamhället