2015/02, Bok- och filmkrönikor

Uppslukad. En berättelse om konsumtionssamhället. Bokkrönika av Pamela Schultz Nybacka

Maps of the stars Crash Consumed
Vad har iPhones med könssjukomar och neo-marxism att göra? Är produktmanualer den bästa litteraturen?

Konsumtionssamhället skildras i en sällan skådad råhet i en ny roman.
Litteraturen är inte enbart en spegelbild av samhället och dess värderingar. Litteraturen kan vara ett lackmuspapper som reagerar på närkontakten med tidens tand. Litteraturen visar nyanser av fenomen som inte ens kamerans känsliga skärpedjup förmår att fånga.

David Cronenberg är filmregissören bakom kultfilmerna Crash (1996), eXistenZ (1999) och bioaktuella Maps to the Stars (2014) och som nu debuterar med sin första roman, Consumed (2014). Berättelsen ingår i den filmiska tradition som kallas body horror (eller venereal horror), som utforskar människor känslor inför kroppslig åverkan. Amputationer, implantat och självskador är teman där Cronenberg väver ihop sin fascination inför teknologiska landvinningar och kroppen som ett organiskt och levande material. Det är också i denna oheliga förening som konsumtionen blir en ödesfråga.

Konsumtion handlar i romanen om begär, vilket speglar människans grundläggande livsvillkor. När begäret släcks väntar döden, och då är till och med begäret efter de simplaste produkter tillräckligt för att hålla människan vid liv. Produktmanualen är den mest nyskapande litteraturen sedan 1900 talet. Så resonerar en av huvudpersonerna, den franska neomarxistiska filosofen Célestine Arosteguy, som i berättelsens början har hittats mördad, styckad och tillredd. Maken tillika samarbetspartnern står som huvudmisstänkt och hennes död tycks vara en del av ett vederstyggligt konsumtionsfilosofiskt projekt.

Jakten på mysteriets förklaring leder ett ungt journalistpar, Naomi och Nathan, till olika världsdelar. Undersökningen går grundligt till väga, och de skyr inte erotiska medel för att nå ökad kunskap. Genom konsumtionsritualen unpacking framställs människan som en begärlig konsumtionsvara samtidigt som informationen nystas upp. (Kanske gåtan fått en tidigare lösning om bara Naomi tackat ja till Hervé Blomqvist och hans vanställda penis.)

Sexet är alltså inte bara en del av händelseutvecklingen, utan ett slags kunskapsfilosofiskt tillvägagångssätt – låt vara att könssjukdomar kommer på köpet. Händelserna länkas till sist samman i ett infernaliskt projekt med koppling till Nordkorea. Längre än så tycks den empiriska undersökningen inte kunna penetrera, men det antyds att Célestines död är iscensatt för att dölja hennes avhopp till
den slutna diktaturen. På så vis realiseras hennes manifest från början av romanen: när konsumtionssamhället inte längre utövar tillräcklig lockelse så väntar ”döden”. Konsumtionssamhället i romanen är högteknologiskt, kroppsligt och stundtals vämjeligt, men icke desto mindre fascinerande. Begäret som konsumtionens främsta drivkraft, starkare än behov och önskemål, är något som konsumtionsforskningen redan uppmärksammat. Naomi till exempel går till sängs med alla sina kameror och telefoner, och hennes plötsliga byte till en iPhone signalerar ett annalkande uppbrott i relationen till Nathan. Begäret driver konsumenten att skapa och återskapa sin identitet genom allehanda produkter och relationer, både till sig själv och andra.

Det som utmärker Cronenbergs litterära vision av konsumtionens begär är den grad till vilken människan också konsumerar sig själv på köpet. Konsumtionen som ett slags livsuppehållande och erotiskt laddad självstympning. Begäret att förtära och låta sig uppslukas inför
andras blickar. allt sker under noggrann observation och dokumentation. Filmregissören Cronenberg låter även ljudbilderna träda fram i romanen på ett särpräglat sätt.

Consumed är med andra ord ingen simpel produktmanual, utan en gränsöverskridande och sinnlig guide till konsumtionssamhället.

Pamela Schultz Nybacka

Print Friendly, PDF & Email