2018/02, Redaktionen har ordet

Välkommen till nummer 2, 2018!

Tid för tillit?

Efter en rekordvarm sommar går vi mot höst. Men förvaltningspolitiskt är det sprittande vår. På senare år har kritiken tilltagit av 90-talets styrreformer i förvaltningen – de som ofta förenklat buntas samman under beteckningen New Public Management (NPM).
I skrivande stund bärs tillit fram som ett välgörande botemedel för de ”NPM-sjukliga”. Många längtar bort från detaljstyrning och den misstro den kan föda. En mer coachande ledarstil lockar. Större frihet för de professionella. En ökad lyhördhet för brukarnas behov.
Ett vagt men positivt begrepp som tillit förmår att bära mångas förhoppningar om ett grönare gräs där på andra sidan NPM. Men det finns inga gratisluncher. Att främja och förvalta tillit på olika nivåer i vårt samhälle kräver sin insats och sin eftertanke. Vi är därför glada att ägna detta temanummer åt tillit och förtroende.

Varmt tack till gästredaktör Lovisa Näslund som hjälpt oss att välja ut tänkvärda texter om det tidlösa och samtidigt dagsaktuella temat. Förtroende och tillit är det samma sak? Hur uppkommer och bevaras tillit? Går det att styra mot tillit? Vilka förutsättningar krävs? Hur kan man uppnå en klok balans mellan tillit och mätningar, även över tid? Vilken roll spelar ersätt­ningsmodellerna? Vilken typ av chefs- och ledarskap efterfrågas? Vad betyder arbetsgruppens storlek? Vad betyder tillit för nytänkande och entreprenörskap? Vilka skillnader finns mellan mans- och kvinnodominerade yrken? Och kan professionen rentav få för mycket inflytande?

Numret innehåller även läsvärda artiklar om kollegial organisering och professionell kultur och om vad bra redovisning kan vara i en global och digital tid.

Trevlig läsning!

Susanna Alexius, Johan Alvehus, Pernilla Broberg, Nils Brunsson och Kristina Genell