2015/02, Redaktionen har ordet

Välkomna till det fjärde numret!

Den stora flyktingtillströmningen till Sverige under hösten har aktualiserat frågor om organisation. De handlar om hur omhändertagandet ska organiseras i stort men framför allt om hur svenska myndigheter, kommuner och företag kan anpassa sig till den nya situationen; vi har redan sett exempel på hur svårt det är att snabbt ändra arbetssätt i stora byråkratier. Företagsekonomiska kunskaper kan användas både för att förstå problemen och för att föreslå lösningar.

I detta årets andra nummer av Organisation & Samhälle diskuteras en rad andra viktiga om än inte lika akuta samhällsfenomen. Hit hör hur konsumentmarknadsföretag engagerat sig i att övertyga människor om att satsa på sin hälsa och hur organisationer och individer intresserar sig alltmer för allsköns mätningar och verkar fästa allt större tilltro till enkla mått av komplexa företeelser. Oavsedda och oväntade effekter av organisationers beslut och verksamheter behandlas i två artiklar med anknytning till EU: nya bankregler hotar att öka riskerna i banksektorn och EU-myndigheter stärker den svenska förvaltningsmodellen. Nya data visar på oväntade samband: äldre människor som ofta framställs som ett ekonomiskt problem visar sig vara en del av den mest populära lösningen – entreprenörskapet. I en annan viktig artikel illustreras redovisningens centrala roll för hur samhället fungerar. Och så får vi veta mer om företagsförvärv och om hur organisationer påverkar de anställdas kroppar. Dessutom presentationer av böcker och filmer och vår traditionella intervju. En bred palett av företagsekonomiska ämnen, kunskaper och analyser!

Trevlig läsning!

Pernilla Broberg, Nils Brunsson, Kristina Genell och Ola Håkansson

Print Friendly, PDF & Email