2016/02, Redaktionen har ordet

Välkomna till nummer 2, 2016!

Efter nittonhundratalets katastrofer var det inte många som ropade på fler starka ledare. Men i dagens samhälle är ledarskap populärt igen, åtminstone om man får döma av den svenska samhällsdebatten. Mycket verkar kunna ordna sig bara ledarskapet blir bättre. Om rektorerna blir bättre ledare ska skolorna förnyas och eleverna lära sig mer. Chefer på olika nivåer i organisationer uppmanas att bli ledare. Det finns en uppsjö av ledarskapskurser och på universiteten har företagsekonomer ålagts att undervisa om ledarskap. Det verkar som om många vill bli ledda – eller drömmer de om att själva bli ledare?

Företagsekonomer som forskat om ledarskap har en mer skeptisk syn på betydelsen och värdet av ledarskap. Det framgår av de tio artiklar om ledarskapets myter och verklighet som gästredaktören Stefan Tengblad samlat i detta nummer av Organisation & Samhälle. Vi har därför illustrerat omslaget med ett porträtt av en av företagsekonomins pionjärer, Mary Parker Follett (1868–1933), som trodde mer på betydelsen av ömsesidiga relationer och samspel än på ledarskap.

Numret bjuder även på en analys av företagens samhällsroller och en plädering för en annorlunda, idéburen marknadsekonomi med argument hämtade från flera samhällsvetenskapliga perspektiv. Och vad är iungensarbete och varför är det viktigt?

Trevlig läsning!

Pernilla Broberg, Nils Brunsson, Kristina Genell, Maria Grafström och Ola Håkansson

Print Friendly, PDF & Email