Martin Blom

Martin Blom är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans forskningsintresse spänner över breda områden som strategi, bolagsstyrning och ledarskap/ följarskap. Han har under lång tid bedrivit närstudier av ledarskap i organisationer och har, bland annat, tillsammans med Stefan Sveningsson och Mats Alvesson publicerat följande böcker: Alvesson, Blom & Sveningsson, Reflexive leadership (Sage 2016), Sveningsson & Alvesson, Chefsliv (Studentlitteratur 2014; engelsk översättning: Managerial lives, Cambridge University Press 2016), Alvesson & Spicer (red.), Ledarskapsmetaforer (Studentlitteratur 2012) och Alvesson, Jonsson, Sveningsson & Wenglen, När ledarskapet krackelerar (Studentlitteratur 2015).

 

 

 

I Organisation & samhälle:

Företaget och dess roll(er) i samhället – fallet Findus

Chefen som amatörterapeut och trivselarbetare