Maria Blomgren

Maria Blomgren är docent och verksam vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen rör införandet av nya idéer för styrning och ledning av organisationer och vilka konsekvenser det har för professionella gruppers arbete och autonomi.

Tillsammans med Caroline Waks medverkar hon i boken Att styra organisationer med konkurrens (Lund: Studentlitteratur).

I Organisation & Samhälle:

När sjukvård ska kommuniceras – om en ny profession i granskningssamhällets kölvatten

Att styra ­professionella organisationer med ­konkurrens – vilka är ­utmaningarna?

Intressant om organisatorisk komplexitet. Bokrecension