Niklas Bomark

Dr. Niklas ­Bomarks forskning handlar om konkurrens, utvärdering och organisations­demografi.

Niklas är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

I Organisation & Samhälle:

Konkurrens som ­organisation