Hanna Borgblad

Hanna Borgblad är doktorand i marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I sin avhandling studerar hon konstmarknader för graffiti och gatukonst.

I Organisation & samhälle:

Den ofrivilliga marknadsföraren