Louise Bringselius

Louise Bringselius är docent och universitetslektor i företagsekonomi vid Lunds universitet. Bringselius forskning handlar om styrning och organisering i offentlig sektor. Särskilt intresserar hon sig för offentlig granskning och frågor om oberoende. 2013 kom hon ut med boken Organisera oberoende granskning: Riksrevisionens första tio år (Studentlitteratur).

I Organisation & samhälle:

New Public Management – ett enkelt penseldrag som förklarar det mesta?

Härifrån till verkligheten – forskningen och berättandet

Ledarskap och kultur i svensk förvaltning

Print Friendly, PDF & Email