Nils Brunsson

 

Nils Brunsson är professor i företagsekonomi och anknuten till Uppsala universitet och Score. Han har studerat beslutsfattande, administrativa reformer, standardisering, metaorganisationer och organisering av marknader. För närvarande forskar han bl.a. om organisation utanför organisationer.

Nils Brunsson är initiativtagare till Organisation & samhälle och ingår i tidskriftens redaktion.

I Organisation & samhälle:

Företagsekonomi: en introduktion

Tillit eller mätningar? Politiker, professio­nella och administratörer inom högskolesektorn

Print Friendly, PDF & Email