Nils Brunsson

Nils Brunsson är professor i företagsekonomi och arbetar vid Uppsala universitet och Score.
Han forskar bland annat om konkurrens och om organisation utanför organisationer.

Nils är initiativtagare till Organisation & Samhälle och ingår i tidskriftens redaktion.

I Organisation & Samhälle:

Företagsekonomi: en introduktion

Tillit eller mätningar? Politiker, professio­nella och administratörer inom högskolesektorn

Global konkurrens – högre utbildning som sport?

Varning för samhälls­ekonomiska kalkyler!