Nils Brunsson

 

Nils Brunsson är professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Han är en av grundarna av Score, ett centrum för forskning om organisation och offentlig sektor.
Nils Brunsson har bl.a. forskat om beslutsfattande, administrativa reformer, standardisering och organisering av marknader.

Nils Brunsson är initiativtagare till Organisation & samhälle och ingår i tidskriftens redaktion.

I Organisation & samhälle:

Företagsekonomi: en introduktion

Print Friendly, PDF & Email