Tomas Brytting

Tomas Brytting är titulärdocent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola. Hans forskning kretsar kring frågan om sambandet mellan moralisk kompetens och organisationsdesign. Senaste boken heter Etiken i butiken (2014) och handlar om hur moralfilosofins stora frågor om sanning, frihet och livsmening kan belysa mötet mellan köpare och säljare i allmänhet och i detaljhandeln i synnerhet.

I Organisation & samhälle:

Gärna förtroende men först ett rejält ansvar

Vårdchefens etiska dilemman – strategier för bättre praktik, Erica Falkenström, Natur & Kultur, 2014. Bokrecension

Print Friendly, PDF & Email