Cecilia Cassinger

Cecilia Cassinger är filosofie doktor i företagsekonomi och universitetslektor vid Institutionen för strategisk kommunikation på Campus Helsingborg, Lunds universitet. Hon har bland annat skrivit om hur företags image konstrueras i berättelser om konsumtion. Hennes nuvarande forskning rör varumärken som styrningsverktyg i komplexa organisationer.

I Organisation & samhälle:

”Aktivism” i den nya kapitalismens kultur

Print Friendly, PDF & Email