Bino Catasús

Bino Catasús är professor vid Stockholms Universitet, närmare bestämt professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision. Hans forskning har på senare år varit inriktad på studier av de praktiker som rör bolagsstyrningen (exempelvis ägaraktivism, revision och revisorer, styrelser och bolagsstämmor).

I Organisation & samhälle:

Varför fungerar saker och ting – trots allt?

Det är både teorin och tillämpningen av New Public Management som skapar rädda organisationer!