Lucia Crevani

Lucia Crevani är docent i företagsekonomi. Lucia intresserar sig för förnyelse av ledarskap, genus och mångfald, kopplingen mellan teknik (främst digital teknik) och organisatoriska processer.

I Organisation & samhälle:

Ledarskap i en digitaliserad värld