Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska innehar Torsten och Ragnar Söderbergsprofessur i allmän företagsekonomi vid GRI, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där hon har ansvar för forskningsprogrammet Managing Overflow. Czarniawska har studerat komplexa organisationer i flera länder och skrivit om det på polska, engelska, svenska och italienska.

I Organisation & samhälle:

Budskap eller etnografi? Filmkrönika

Hur går det för New Public Management i svenska kommuner?

 

Print Friendly, PDF & Email