Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i Socialt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Hans forskning handlar mestadels om medborgarskap och välfärd i migrationens Sverige.

I Organisation & samhälle:

Jakten på jobb: Jobbsökarbranschen, arbetslivet och framtiden

Print Friendly, PDF & Email