Frédéric Delmar

Frédéric Delmar är professor i företagsekonomi och arbetar vid sten K Johnsson Centre for Entrepreneurship, Ekonomihögskolan i Lund. Frédéric undervisar ekonomer i entreprenörskap, start och utveckling av nya företag.  Hans forskning inriktar sig på nyföretagarprocesser och tillväxt i företag. Förutom ett antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter så är senaste boken Knowledge Intensive Entrepreneurship (2010) med Karl Wennberg.

I Organisation & samhälle:

Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt – en kritisk granskning