Peter Edlund

Dr Peter Edlunds forskning handlar om status, konkurrens och organisation bland skolor och
forskningsfinansiärer.

Peter är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala ­universitet.

I Organisation & Samhälle:

Konkurrens som ­organisation