Emma Ek Österberg

Emma Ek Österberg är universitetslektor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om styrning och organisering av offentlig verksamhet, med särskilt intresse för granskning i olika former.

I Organisation & Samhälle:

”Undrar vad sjutton de ska hitta nu?”

Att verkställa marknaden