Karin M. Ekström

Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring vid Högskolan i Borås. Hon har bland annat forskat om återanvändning och återvinning av kläder och textil och familjekonsumtion och studerar nu kulinarisk turism och marknadsorientering av konstmuseer.

I Organisation & samhälle:

Mer diskussion om konsumtion

Print Friendly, PDF & Email