Daniel Ericsson

Daniel Ericsson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och verksam som docent i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet. Han forskar företrädesvis om organisation och entreprenörskap med en särskild inriktning mot kreativitet och kulturens fält.

I Organisation & samhälle:

Tongivande tillit på ­entreprenörskapsfältet

 

Print Friendly, PDF & Email