Per Forsberg

Per Forsberg är docent och anställd som universitetslektor i företagsekonomi vid Örebro universitet. Pers forskning handlar om redovisningens roll i olika typer av organisationer och deras koppling till samhället. Hans pågående forskning i redovisningshistoria omfattar bruksföretag och brukssamhällen, byorganisering, föregångare till aktiebolag och kloster.

I Organisation & samhälle:

Vinst i välfärden? Om abbedissornas redovisning i Vadstena kloster

Redovisning – teknik eller medel att förstå samhället

Print Friendly, PDF & Email