Per Forsberg

Per Forsberg är docent och anställd som universitetslektor i företagsekonomi vid Örebro universitet.Där utvecklar han och forskar om teknologier (som redo­visning) som har effekter på sociala relationer. Hans pågående forskning i redovisningshistoria omfattar bruksföretag och brukssamhällen, byorganisering, föregångare till aktiebolag och kloster.

I Organisation & samhälle:

Vinst i välfärden? Om abbedissornas redovisning i Vadstena kloster

Redovisning – teknik eller medel att förstå samhället

Redovisning för att hantera sociala ­dilemman

Print Friendly, PDF & Email