Anna Häger Glenngård

Anna Häger Glenngård är ekonomie doktor och lektor vid företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Kontexten för Annas forskning är hälso- och sjukvårdssystem. Forskningsfrågorna är ofta policyinriktade och rör olika former för organisation och styrning av vården, samt konsekvenser av dessa för vårdens olika aktörer.

I Organisation & samhälle:

Tillitsbaserad styrning i sjukvården – ersättningsmodellens roll

 

Print Friendly, PDF & Email