Ingemund Hägg

Ingemund Hägg är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Han var med och initierade och grundade Föreningen Företagsekonomi i Sverige.

I Organisation & samhälle:

Varning för det ledarskapsindustriella komplexet