Håkan Håkansson

Håkan Håkansson är professor i internationell management vid Handelhøyskolen BI i Oslo samt en av initiativtagarna till det internationella forskarnätverket IMP. Han har publicerat en rad böcker och artiklar om företagsrelationer och industriella nätverk.

I Organisation & samhälle:

Drömmen om effektivitet och innovation

Print Friendly, PDF & Email