Anette Hallin

Foto Jonas Bilberg

 

Anette Hallin är docent i företagsekonomi vid Mälardalens högskola. Hon forskar och undervisar bland annat om projekt och temporära organisationer och intresserar sig för digitalisering och hur förändring sker genom samspelet mellan teknik/det materiella och organisering/det sociala.

I Organisation & samhälle:

Ledarskap i en digitaliserad värld

Projekt – arbetsform för framtiden?