Tommy Jensen

Tommy Jensen, professor i företagsekonomi, arbetar vid Stockholms universitet, Stockholm Business School. Tommy undervisar ekonomer i etik och hållbar utveckling. Hans forskning riktar sig mot de dilemman som uppstår då det privata möter det offentliga samt organisationers roll och ansvar i samhället. Hans senaste böcker är Globalisering och Organisation och Ansvar.
Tommy Jensen ingår i Organisation & samhälles redaktion.

I Organisation & samhälle:

För dåliga etiska kunskaper och färdigheter i ledningen

Vidga vetandet: en introduktion till samhällsvetenskaplig forskning, Rolf Lind, Studentlitteratur, 2014. Bokrecension

Print Friendly, PDF & Email