Gustav Johed

Gustav Johed är fil. dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar om bolagsstyrelser och deras användning av redovisningsinformation.

I Organisation & samhälle:

IFRS 10 år – dilemman och utmaningar

Print Friendly, PDF & Email