Anna Jonsson

Anna Jonsson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet och forskare vid Score. Anna forskar om kunskapsöverföring och lärande inom organisationer och i samhället.

I Organisation & samhälle:

Ledarskap, ledarskap … men inget lärande?

Print Friendly, PDF & Email