Lovisa Näslund

Lovisa Näslund är ekono­mie doktor och biträdande lektor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Hon forskar framförallt om förtroendeskapande i olika empiriska sammanhang, exempelvis ekologiska märkningar, på professionella tjänstemarknader och i sociala media.

I Organisation & samhälle:

Förtroende och tillit – vad är det?

Print Friendly, PDF & Email