Göran Nilsson

Göran Nilsson är ekonomie doktor, universitetslektor vid Uppsala universitet och ­författare till Det agila före­taget: Fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld? tillsammans med Lennart Francke. Han är också bl.a. med och arrange­rar Controller­dagen, leder en erfarenhets­utbytes­grupp för ­controllers och föreläser flitigt.

I Organisation & samhälle:

Tillitsbaserad styrning låter ju bra, men ­fungerar det verkligen
i praktiken?

 

Print Friendly, PDF & Email