Peter Öhman

Peter Öhman är professor i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet. Hans forskning och undervisning är främst inriktad mot redovisning och revision i privat sektor.

I Organisation & samhälle:

Den problematiska revisionen