Jacob Östberg

Jacob Östberg är professor i reklam och PR på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Östberg forskar kring hur konsumtionens betydelser skapas i gräns­landet mellan konsumenternas livsvärldar, företagens marknadsföringsaktiviteter, samt populärkultur och media

Jacob var gästredaktör för Tema Konsumtion i Organisation & Samhälle nr 1, 2015.

I Organisation & Samhälle:

Tema konsumtion?

Varning för Maslows ­bedrägliga tjuskraft!