Jacob Östberg

Jacob Östberg är professor i reklam och PR, vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Jacob är gästredaktör för Tema Konsumtion i Organisation & samhälle nr 1, 2015.

I Organisation & samhälle:

Tema konsumtion?

 

Print Friendly, PDF & Email