Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg är språkvetare och lektor i journalistik vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Hon har inom ramen för forskningsprojektet Skola under granskning skrivit rapporten PISA-press. Svenska och finländska mediekonstruktioner av världens största elevstudie (2019), utgiven i Förvaltningsakademins skriftserie, Södertörns högskola.

I Organisation & Samhälle:

Pisa – en elevstudie som riskerar att bli ­sönderälskad?