Emilie Reinhold

Emilie Reinhold är fransksvensk doktor i företagsekonomi från Paris-Dauphine Universitet. Hon är Wallander-stipendiat 2016, bunden till Göteborg Research Institute där hon forskar om den organiserade kroppen, etiken i praktiken och organisationers estetik.

I Organisation & samhälle:

Organisationers kontroll över kroppen

Print Friendly, PDF & Email