Sara Rosengren

Sara Rosengren är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och styrelseledamot i European Advertising Academy. Hennes forskning handlar om kreativ varumärkeskommunikation och hon vill över- brygga gapet mellan marknadsföring inom akademin och i praktiken.

I Organisation & samhälle:

Marknadsföringens bredare betydelse

Print Friendly, PDF & Email