Emmeli Runesson

Emmeli Runesson är postdoc-forskare i extern redovisning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är framförallt årsredovisningars läsbarhet och textanalys av årsredovisningar.

I Organisation & samhälle:

Redovisningens skuld i Europas finansiella kris