Svante Schriber

Svante Schriber är ekonomie doktor vid Stockholm Business School och forskar om företagsstrategier med särskild tonvikt på hur fusioner och förvärv planeras och genomförs.

I Organisation & samhälle:

För få förvärv?

Print Friendly, PDF & Email