Ola Segnestam Larsson

Ola Segnestam Larsson är ekonomie doktor vid Åbo Akademi med en inriktning mot organisation och ledning. Under de senaste åren har han arbetat med forskning om civilsamhälle vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Stockholms universitet (Score). Mellan 2018 och 2021 innehar Ola en av Riksbankens jubileumsfonds Flexit-tjänster på Bräcke diakoni.

I Organisation & samhälle:

Hur uppkommer och fortbestår tillit?

 

Print Friendly, PDF & Email