Cecilia Solér

Cecilia Solér är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon forskar och undervisar i hållbar konsumtion och hållbar marknadsföring.

I Organisation & samhälle:

Hållbar konsumtion eller ”corporate branding”?