Rolf Solli

Rolf Solli är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och gästprofessor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Han har forskat om ledning och styrning i stora organisationer, företrädesvis kommuner och landsting. Han har också studerat vad ledare gör och säger sig göra, både på film och i verkligheten.

I Organisation & samhälle:

Hur går det för New Public Management i svenska kommuner?

Print Friendly, PDF & Email