Alexander Styhre

Alexander Styhre är fakultetsprofessor inom organisation och management vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Styhres bok Precarious professional work: Entrepreneurialism, risk, and economic compensation in the knowledge economy (Palgrave Macmillan) publiceras under 2017.

I Organisation & samhälle:

Iungens-arbete – att dela kunskap och kompentens i en nätverksekonomi

Venture labour: Att lönearbeta utan att kompenseras för marknadsrisk